Conform unor statistici din anul 2017, aproape două treimi dintre tinerii de etnie romă nu fac parte din sistemul de învățământ din România. Ei sunt clasificați în categoria NEET.

Potrivit strategiei naționale pentru incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2022-2027, foarte mulți tineri romi nu se duc la școală. Conform documentului, procentul fetelor de etnie romă este mult mai mare decât al bărbaților. De asemenea, aceștia nu se află nici pe piața muncii.

La ce se referă termenul „NEET”

Termenul „NEET” este folosit pentru a descrie categoria de tineri care nu sunt încadrați profesional și nu urmează nicio formă de învățământ. Inițial, acest termen îi viza pe cei cu vârsta 15-24 de ani. Categoria a fost extinsă, iar acum sunt incluse persoanele de până la 29 de ani.

În document este menționat faptul că dacă tinerii nu urmează nicio formă de învățământ și nu se află nici pe piața muncii, atunci aceștia, în special fetele, se află în risc ridicat de excluziune socială.

Conform Guvernului României, aproximativ 8 din 10 romi părăsesc timpuriul școala. Din această cauză, aceștia au șanse mult mai mici de a-și găsi locuri de muncă calificate. Potrivit strategiei amintite mai sus, principalele cauze pentru care tinerii romi părăsesc școala mult prea devreme sunt:

De ce nu se duc la școală tinerii romi

-rata mare de sărăcie

-ponderea scăzută a ocupării formale

-condiții de locuire precară, discriminare, rasism.

Statistici grave: Peste 60% din tinerii romi din România nu merg la școală și nici nu lucrează. Rasismul, sărăcia, printre cauzele abandonului școlar

Documentul arată că este o diferență mare între persoanele de etnie romă și media națională. Astfel, peste 60% dintre tinerii romi cu vârsta cuprinsă între 15 și 29 de ani nu merg la școală și nici nu lucrează.

Copiii nu sunt duși nici măcar la grădiniță

Din păcate, nici măcar la grădiniță nu sunt duși copiii de etnie romă. Din păcate, acest lucru influențează în mod negativ participarea ulterioară în sistemul de învățământ. Potrivit datelor furnizate de FRA și Eurostat, doar 38% dintre copiii de etnie romă erau înscriși în anul 2016 la grădiniță.

Documentul mai arată că au fost descoperite cazuri în care romii au avut parte de comportamente nepotrivite din partea profesorilor. Așadar, autoritățile încearcă să prevină sau să combată segregarea școlară în învățământul preuniversitar. Scopul este asigurarea creșterii calității educației.

Share.

Absolventă a Facultății de Jurnalism din cadrul Universității Hyperion, Mădălina Cristea și-a început activitatea în presă în anul 2017, ca voluntar la publicația facultății. De-a lungul anilor a fost colaborator la mai multe publicații de renume din România și a scris pe mai multe domenii, cum ar fi economie, justiție și administrație locală. Mădălina este o tânără pasionată de informație, curioasă și conștientă că în fiecare zi are câte ceva de învățat. Nu se ferește să pună întrebări autorităților și personajelor interesante din societate, iar atunci când are un obiectiv de îndeplinit, nimic nu o poate opri.