Curtea de conturi are de dat explicații parinților si elevilor  deoarece banii din grila de decontare aprobată de statul roman sunt insuficienți. In mod normal statul ar trebui sa acopere integral costurile transportului la scoală, dupa spusele Consiliului Național al Elevilor si Federația Națională a Parinților.

Curtea de Conturi este învinovățită de autorități pentru ca nu pot deconta banii de transport eleviilor. „Nu îi pot folosi ca urmare a mențiunilor făcute de Curtea de Conturi a României, conform cărora nu ar exista, la acest moment, cadrul legal necesar pentru subvenționarea operatorilor de transport care operează pe raza respectivelor unități administrativ-teritoriale”, se arată în scrisoarea reprezentanților elevilor și părinților, conform Edupedu.

Scrisoarea reprezentantilor elevilor

În scrisoarea publicată de Edupedu aici, se amintește faptul că lipsa transportului este una dintre principalele motive ale abandonului școlar, iar Ordonanța de Urgență a Guvernului cu nr. 50/2021 trebuia sa rezolve aceasta problema, insa fondurile alucate s-au dovedit a fi insuficiente.

Documentul mai vorbește si despre dreptul copiilor la învățământ gratuit, iar din momentul in care familia unui elev trebuie sa acopere din bugetul propriu ajungerea la scoala, acest drept încetează să mai fie respectat.

Pretul decontarii

Conform Ordonantei 50 din 16 iunie:

(1^3) Elevilor care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu li se decontează cheltuielile de transport între localitatea de domiciliu și localitatea unde sunt școlarizați, pe durata cursurilor școlare, din bugetul Ministerului Educației, prin unitățile de învățământ unde sunt școlarizați, în limita a 50 km

(1^4) Elevilor care sunt cazați la internat sau în gazdă în localitatea unde studiază li se asigură decontarea sumei ce reprezintă contravaloarea a 8 călătorii dus-întors pe semestru, din bugetul Ministerului Educației, prin unitățile de învățământ unde sunt școlarizați.

(1^5) Elevii aflați în situațiile prevăzute la alin. (1^3) și (1^4) pot solicita acordarea sumei în avans, cu decontare în luna următoare.

(1^6) Modalitatea de decontare se stabilește printr-o metodologie aprobată prin ordin al ministrului educației.

(1^7) Decontarea cheltuielilor de transport, pe baza documentelor emise de operatorii de transport rutier, pentru facilitățile de transport acordate elevilor, prevăzute la alin. (1^3) și (1^4), se asigură la nivelul valorii documentelor de transport lunare, dar nu mai mult de 30 lei/lună pentru distanța de 3 km. Pentru distanțele ce depășesc 3 km, până la limita de 50 km, suma de 30 lei/lună se suplimentează cu 3 lei pentru fiecare kilometru/lună, dar nu mai mult decât valoarea documentelor de transport lunare.

(1^8) Prin excepție de la prevederile alin. (1^7), elevilor care se deplasează de la domiciliu către unitatea de învățământ la distanțe mai mari de 50 km și nu sunt cazați la internat sau în gazdă în localitatea în care studiază li se decontează suma aferentă distanței de 50 km, la care se adaugă 1 leu/km/lună, pentru distanțele ce depășesc 50 km.

(1^9) Operatorii de transport au obligația să emită documente lunare de transport, cu încadrare în tarifele maxime per kilometru/lună prevăzute la alin. (1^7) și (1^8), și să asigure transportul elevilor.

Share.

Student la facultatea de Traducere și Interpretare din cadrul Universității de Construcții București. Scriu articole de plăcere, jurnalismul fiind una dintre pasiunile mele și sper să reușesc în viață mergând pe acest drum.