4.217 elevi din 137 de unități de învățământ din județul Sibiu, în perioada 25 – 26 mai, o să susțină examenul de Evaluare Națională pentru clasa a VI-a. Probele examenului încep de la ora 10.00, când, în fiecare sală, se vor deschide plicurile sigilate ce conțin subiectele. Timpul permis unei lucrări scrise pentru toate probele simulării Evaluării Naționale a absolvenții clasei a VI-a este 60 de minute, începându-se în momentul în care distribuirea subiectelor fiecărui candidat s-a încheiat.

Desfășurarea

Elevii o să susțină două teste. Primul dintre ele este menit să evalueze competenţele din aria curriculară „Limbă şi comunicare” (limba și literatura română, limbă modernă, limba maternă – unde este cazul). Al doilea test se axează pe competenţele din aria curriculară „Matematică şi Ştiinţe ale naturii” (matematică, fizică și biologie).

Elevii ce aparțin minorităților naționale, și au urmat cursuri în limba maternă, o să aibă asigurate teste care vizează evaluarea unor competenţe din aria curriculară „Matematică şi Ştiinţe ale naturii” atât în limba în care au studiat, cât şi în limba română.

Sălile în care elevii clasei îşi desfăşoară activitatea în mod obişnuit vor fi găzdui Evaluarea Națională pentru elevii claselor a VI-a. Sălile în cauză vor fi adaptate în funcție de testul planificat, iar orice material didactic care i-ar putea influența pe elevi, va fi eliminat.

Evaluarea rezultatelor

Testele vor fi corectate în cadrul unității de învățământ de către cadrele didactice din respectiva unitate. Rezultatele individuale obţinute nu se vor afişa sau comunica publicului şi nu vor fi înregistreate în catalogul clasei. Rezultatele o să fie valorificate la nivelul unităţii de învăţământ prin:

a) elaborarea planurilor individualizate de învăţare;

b) informarea elevilor şi a părinţilor/reprezentanţilor legali ai elevului asupra stadiului formării şi dezvoltării competenţelor evaluate.

Rezultatele individuale la Evaluarea Națională a elevilor din clasa a VI-a sunt supuse unui proces de analiză de către cadrul didactic şi de către colectivul de catedră din fiecare unitate şcolară. În urma acestei analize, cadrul didactic decide, acolo unde este cazul, elaborarea planului individualizat de învăţare al elevului, instrument fundamental de remediere/dezvoltare/orientare care cuprinde informaţii diagnostice şi prognostice în vederea orientării şi optimizării învăţării.

Share.

Student la facultatea de Traducere și Interpretare din cadrul Universității de Construcții București. Scriu articole de plăcere, jurnalismul fiind una dintre pasiunile mele și sper să reușesc în viață mergând pe acest drum.