Noua structură a anului școlar din toamna aceasta o să conste în 5 module și 5 vacanțe, dar și eliminarea obligativității tezelor, cel mai probabil o să aducă modificări în modul de calculare al mediilor elevilor. Conform unui document obținut de Edupedu.ro, a fost propus în Regulamentul de funcționare și organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitare (ROFUIP) ca media să se încheie anual, fără să existe un număr impus de note/calificative de către ministerul educației ca media să fie încheiată fără să existe un număr impus de note/calificative.

Schimbările

Odată cu începerea anului școlar 2022-2023, tezele nu o să mai fie obligatorii. Noile modificări aduse structurii anului școlar (5 module de învățare în loc de 2 semestre) prevăd ca notele să fie puse de profesor în funcție de numărul de ore alocat săptămânal disciplinei.

În urma eliminării obligativității tezei, media o să fie încheiată anual, iar elevii o să primească cel puțin trei note mai mult peste numărul de ore alocat săptămânal disciplinei în planul-cadru de învățământ, iar media se va încheia anual.

De exemplu, dacă un elev are 3 ore de matematică pe săptămână, profesorul trebuie să acorde pe an cel puțin 6 note.

Cum o să se modifice legea?

Ministerul Educației promune ca art 106alin. 4 să fie modificat astfel:

“Numărul de calificative/note acordate anual fiecărui elev, la fiecare disciplină de studiu, este stabilit de cadrul didactic în funcție de numărul unităților de învățare și de numărul săptămânal de ore prevăzut în planul cadru. La orice disciplină numărul de calificative/note acordate anual este cu cel puțin trei mai mare decât numărul de ore alocat săptămânal disciplinei în planul-cadru de învățământ.”

O altă modificare ar mai fi art 10:

(1) La fiecare disciplină de studiu/modul, se încheie o singură medie, calculată din numărul de note prevăzut de prezentul regulament, prin rotunjirea mediei aritmetice a notelor la cel mai apropiat număr întreg. La o diferenţă de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului.

Conform modificărilor propuse de ministerul Educației, la Art. 109 (8), media anuală generală se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, prin trunchiere, a mediilor anuale de la toate disciplinele/modulele şi de la purtare. Anterior se calcula ca medie aritmetică, fără rotunjire.

Elevii din clasele primare, gimnaziu și postliceal și cel postliceal o să aibă cel puțin două evaluări scrise pe an școlar, în comparație cu cel puțin o evaluare scrisă pe semestrul:

Art. 104  (2) În învăţământul primar, la clasele I – IV, în cel secundar şi în cel postliceal, elevii vor avea la fiecare disciplină/modul, cu excepţia celor preponderent practice, cel puţin două evaluări prin lucrare scrisă/test pe an școlar.

Share.

Student la facultatea de Traducere și Interpretare din cadrul Universității de Construcții București. Scriu articole de plăcere, jurnalismul fiind una dintre pasiunile mele și sper să reușesc în viață mergând pe acest drum.