Pentru seminarul de formare pe problematica Holocaustului, din perioada 7-14 august 2022, institul Yad Vashem din Ierusalim o să recruteze 25 de profesori de istorie, titulari sau suplinitori, conform unei adrese trimise de Ministerul Educației către inspectoratele școlare. Dosarul se va depune online la adresa international@edu.gov.ro, până la data de 13 iunie, ora 16:00, conform documentului.

Detalii despre înscriere

Pe lângă cei 25 de profesori, o să mai fie selectate 5 cadre didactice de rezervă. Institutul Yad Vashem și Ministerul Educației vor acoperi integral costurile.

Fiecărui dosar în parte va primi un cod ce, după, o să fie tansmis prin mesajul de confirmare a depunerii. Comisia desemnată la nivelul Ministerului Educației o să se ocupe de evaluarea dosarelor, în perioada 14-15 iunie 2022. Rezultatele o să fie anunțate pe 15 iunie. Contestațiile o să poată fi depuse până la data de 16 iunie, ora 16:00, iar rezultatele finale o să publicate pe 17 iunie.

Criteriile de selecție

Criteriile de selecție sunt următoarele:

  • „motivația participării precizată în scrisoarea de intenție – 10p;
  • organizarea de activități vizând tematica Holocaustului (de exemplu: comemorări, vizite la locuri memoriale, lecții deschise, cercuri), susținute cu adeverințe, diplome sau alte documente eliberate de școală, muzee, locuri memoriale, alte instituții – 30p;
  • participarea la cursuri de formare organizate în România pe tematica Istoriei evreilorHolocaustului, dovedită cu diploma/atestat sau adeverința de participare eliberată de instituția care a organizat cursul de formare – 10p;
  • articole, lucrări sau cărți publicate pe tematica Istoriei evreilorHolocaustului, justificate de fotocopii ale articolelor, coperților, primelor pagini sau linkuri către paginile web pe care sunt postate lucrările din care rezultă faptul că este autor sau face parte din colectivul de autori – 10p;
  • cunoașterea limbii engleze nivelul B1, dovedită prin certificate, atestate de competențe lingvistice sau alte documente similare. Nu vor fi luate în considerare autoevaluări – 10p.”

Conținutul dosarului de aplicație, conform documentului:

  • CV în format Europass (însoțit de documente care permit punctarea criteriilor de selecție, preferabil urmărind ordinea acestora);
  • scrisoare de motivație (max.2 pagini format A4);
  • declarație privind exprimarea acordului de prelucrare a datelor cu caracter personal, asumată prin semnătură. Se va avea în vedere ca documentele transmise să fie, de preferință, în format *.pdf, *.jp(e)g sau *.png.

Participanții trebuie să aibă un pașaport valabil la data efectuării călătoriei.

Cheltuielile de cazare, masă și transport intern, pe teritoriul Israelului, vor fi suportate de către Institutul Yad Vashem, iar cele privind asigurarea medicală, diurna și transportul internațional, de către Ministerul Educației.

În urma participării la seminar, cadrele didactice vor elabora un raport privind activitatea de formare, având obligația organizării de activități școlare și extrașcolare legate de tematica Holocaustului.

Share.

Student la facultatea de Traducere și Interpretare din cadrul Universității de Construcții București. Scriu articole de plăcere, jurnalismul fiind una dintre pasiunile mele și sper să reușesc în viață mergând pe acest drum.