S-a stabilit perioada când vor avea loc examenele de corigență pentru elevii de clasele primare, gimnaziale și liceale: 4-15 iulie 2022.

Se va desfășura o sesiune specială de examene de corigență, dacă curriculum e organizat pe module. Va avea loc în ultima săptămână a anului școlar pentru elevii ce nu au prmovat modulele ce se finalizează pe parcursul anului școlar.

4-15 iulie 2022

Perioada de desfășurare a examenlor de corigență este 4-15 iulie 2022 pentru toate clasele din învățământul primar, gimnazial, liceal și profesional și pentru clasele de stagii de pregătire practică, școală postliceală și de maiștri, conform documentului Guvernului, stabilite “în baza art. 128 din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul MEN nr. 5447/2020, cu modificările și completările ulterioare.”

Potrivit sursei mai sus menționate, elevii care nu se prezintă la examenele de corigență sau nu reușesc să le treacă vor rămâne repetenți.

Elevii corigenți

Conform articolului 119 alin. (1) din ROFUIP (Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar), elevii corigenți sunt cei care obțin calificativul “Insuficient”, adică “medii anuale sub 5,00 la cel mult două discipline de studiu, precum şi elevii amânaţi care nu promovează examenul de încheiere a situaţiei şcolare, la cel mult două discipline de studiu.”

Elevii din clasa a VIII-a care au promovat examenul de corigență se pot înscrie pe locurile rămase libere la admiterea în clasa a IX-a, în a doua etapă de admitere. De asemenea, potrivit calendarului aprobat prin Ordinul ME nr. 5150/2021, în perioada 1-3 august 2022, absolvenții clasei a VIII-a care nu au dat Evaluarea Națională în a doua etapă de admitere în învățământul profesional și învățământul profesional dual, pot fi și aceștia repartizați pe locurile rămase libere.

În ceea ce privește elevii din clasele terminale de liceu, care au promovat acel examen de corigență, aceștia se pot înscrie pentru examenul de bacalaureat, sesiunea de examen august-septembrie 2022, în perioada 18-25 iulie 2022.

„Elevii claselor terminale de liceu, ai învățământului profesional și al stagiilor de pregătire practică care au promovat examenele de corigență în sesiunea 4-15 iulie 2022, se pot înscrie la examenul de certificare a competențelor profesionale, sesiunea august-septembrie 2022”, se arată în nota trimisă inspectoratelor.

 

Share.

Alex are o experiență de peste 5 ani în presa online, precum și în content writing. Am scris pentru site-uri de top de știri din România pe diferite subiecte, cu preponderență pe internațional și educație. Acum, fac parte din echipa The Student și îmrepună vom duce proiectul la următorul nivel.