Elevii şcolarizaţi, în urmă cu mai mult timp, în străinătate o să beneficieze în România de cursuri de limbă şi cultură românească, conform proiectului de lege adoptat de Camera Deputaților, după spusele Agerpres. Urmează votul la Senat, ce este decizional.

Despre proiectul de lege

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011. Acesta a fost aprobat în Camera Deputaților, miercuri, și prevede crearea în cadrul unităţilor de învăţământ pentru elevii şcolarizaţi anterior în străinătate a unor grupe de acomodare în care aceştia să beneficieze de cursuri de limbă, cultură şi civilizaţie românească.

Cursurile se vor adresa copiilor care nu au fost înscriși la școală în ultimii doi ani, în România.

În grupele de acomodare se predau cursuri intensive de limbă cultură și civilizație românească pe care elevii le urmează în paralel cu învățământul obligatoriu. Înscrierea în grupele de acomodare și participarea la cursuri se face pe tot parcursul anului, se precizează în proiect.

“La cererea părintelui/reprezentantului legal al elevului care nu a fost înscris în sistemul de învăţământ din România în ultimii doi ani, Inspectoratul şcolar judeţean/Inspectoratul şcolar al Municipiului Bucureşti organizează în cadrul unităţilor de învăţământ grupe de acomodare, în cadrul cărora sunt predate noţiuni de limbă, cultură românească, în conformitate cu metodologia aprobată prin ordin al ministrului educaţiei”, scrie în proiectul adoptat.

Organizarea și predarea

De asemenea, spre a organiza și preda noţiunilor de limbă, cultură şi civilizaţie românească în cadrul grupelor de acomodare, se pot organiza sesiuni de informare şi schimburi de bune practici cu persoanele implicate în predarea cursului de Limbă, cultură şi civilizaţie românească, conform Hotărârii Guvernului nr. 454/2008 pentru aprobarea Proiectului Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului privind predarea cursului de Limbă, cultură şi civilizaţie românească în unităţi de învăţământ din state membre ale Uniunii Europene.

Camera Deputaţilor este primul for sesizat cu acest proiect, Senatul este decizional.

Share.

Student la facultatea de Traducere și Interpretare din cadrul Universității de Construcții București. Scriu articole de plăcere, jurnalismul fiind una dintre pasiunile mele și sper să reușesc în viață mergând pe acest drum.