Am documentat acest articol cât am putut de bine și am observat că jurist și consilier juridic nu înseamnă exact același lucru, deși în concepția generală sunt percepute la fel. Astfel, le vom considera aproximativ același lucru, dar totuși ar fi bine să luați în considerare următoarea mențiune:

În sintagma “jurist” intra toți juriștii, adică începând cu magistrații, avocații, consilierii juridici, notari sau executorii judecătorești. Toți absolvenții unei facultăți de drept care profesează într-una dintre aceste domenii se numesc juriști.

La absolvirea unei facultăți de drept, automat capeți statutul de jurist, în timp ce un consilier juridic este o persoană angajată cu carte de muncă într-o companie și reprezintă din punct de vedere juridic acea companie sau instituție.

Atribuțiile unui consilier juridic sunt mai multe, așadar propun să descoperim ce face un consilier juridic/ jurist pe cale să devină consilier juridic într-o companie!

Ce face un Consilier Juridic/ Jurist care profesează această meserie într-o companie?

Din moment ce discutăm despre o profesie juridică, am decis să cităm din lege și să vedem ce descoperim la Lg.514/2003 art.1:

“Consilierul juridic asigura apărarea drepturilor și intereselor legitime ale statului, ale autorităților publice centrale și locale, ale instituțiilor publice și de interes public, ale celorlalte persoane juridice de drept public, precum și ale persoanelor juridice de drept privat, în slujba cărora se află și în conformitate cu Constituția și legile țării.”

Dacă încă te întrebi ce face un consilier juridic, voi încerca să explic mai pe scurt și mai pe înțelesul nostru definiția de mai sus. Având în vedere că nu suntem profesioniști specializați în științele juridice, vom încerca să păstrăm articolul într-o notă cât se poate de civilă și explicativă.

Consilierul juridic este o persoană care a absolvit Facultatea de drept cu diplomă de licență, angajată pe un post juridic în cadrul unei instituții, societăți comerciale, etc. De regulă, un consilier juridic este un angajat al unei instituții/ companii, iar responsabilitatea sa principală este de a reprezenta acea companie sau instituție din punct de vedere juridic.

Mai exact, un consilier juridic va profesa dreptul pentru a se asigura că toată activitatea juridică a companiei pe care o reprezintă este în conformitate cu legea. De asemenea, acesta va asigura consilierea sub aspect juridic a departamentelor companiei și conducerii acestora.

Cum arată fișa postului unui Consilier Juridic?

Pentru a înțelege mai bine această profesie și pentru a oferi o privire de ansamblu unui viitor jurist interesat de o carieră în științele juridice, propun să vizualizăm fișa postului unui consilier juridic de la o companie oarecare din România.

Un exemplu de fișa postului unui consilier juridic/ jurist într-o companie:

➜ Întocmește regulamente, hotărâri, ordine și instrucțiuni referitoare la desfășurarea activității în cadrul firmei în conformitate cu legislația în vigoare

➜ Avizează și contrasemnează actele cu caracter juridic ale firmei

➜ Reprezintă interesele și apără drepturile legitime ale firmei în fața autorităților publice, instituțiilor de orice natură, precum și în fața oricărei persoane juridice sau fizice, română sau străină

➜ Asigură informarea permanentă a conducerii firmei cu privire la modificările legislative

➜ Acorda asistență, consultanță și reprezentare juridică firmei și angajaților acesteia

➜ Rezolva cereri cu caracter juridic in toate domeniile dreptului

➜ Întocmește contracte si negociază clauzele legale contractuale

➜ Verifică legalitatea actelor cu caracter juridic și administrativ primite spre avizare

➜ Se informează permanent cu privire la modificările legislative

➜ Gestionează documentele de evidență a contractelor de munca

➜ Colaborează cu departamentul financiar-contabil în vederea obținerii informațiilor privind părțile care nu și-au achitat obligațiile contractuale

➜ În condițiile în care actul juridic supus avizării pentru legalitate nu este conform legii, răspunde de formularea unui raport de neavizare în care va indica neconcordanța acestuia cu normele legale, în vederea refacerii actului

➜ Răspunde de păstrarea confidențialității informațiilor la care are acces, precum și a actelor, datelor și faptelor despre care ia cunoștință, aparținând sau fiind în legătură cu firma și cu interesele acesteia

➜ Elaborează corect și conform legislației în vigoare regulamentele și reglementările interioare

➜ Reprezintă societatea în fața instanței judecătorești în situația unor litigii

Această fișă de post a unui consilier juridic poate fi diferită de la o companie la alta, depinde foarte mult de complexitatea afacerii pe care va trebui să o reprezinte. Totuși, fișa postului prezentată mai sus este chiar una complexă, care include o mare parte din activitățile pe care un consilier juridic le va pune în practică.

Cât câștigă un Consilier juridic/ Jurist în funcția de Consilier juridic?

Dacă ne întrebăm cât câștigă un consilier juridic, evident că răspunsul este ”depinde”. Depinde de foarte mulți factori, cum ar fi anii de experiență sau compania în care lucrează.

Conform datelor colectate de pe internet (via paylab.ro/ salario.ro) care fac referință la răspunsurile specialiștilor care lucrează în domeniu, salariul unui consilier juridic/ jurist care exercită această profesie se situează între

➜ 2 700 – 3 000 lei pentru un consilier juridic la început de drum

➜ până la 8 500 lei pentru un consilier juridic cu peste 5 ani de experiență

➜ peste 8 500 lei pentru cei cu foarte multă experiență

Cum devii Consilier juridic?

Pentru a deveni Consilier Juridic trebuie să urmezi Facultatea de Drept și să obții o licență în acest domeniu. Deși poți practica această profesie pentru diverse companii imediat după finalizarea facultății, pentru a fi corect din punct de vedere legal va trebui să respecți prevederile Art. 21 – (1):

”La începutul exercitării activităților profesionale, Consilierul juridic efectuează în mod obligatoriu un stagiu de pregătire profesională cu durata de 2 ani, timp în care are calitatea de Consilier juridic stagiar.”

Profesia de Consilier Juridic este una dintre cele mai facile căi de a profesa dreptul și nu necesită trecerea unui examen foarte dificil, cum ar fi examenul de intrare în barou sau examenul de intrare în magistratură.

Consilier Juridic nu este Avocat

Sunt zvonuri precum Consilierul Juridic este Avocat, ceea ce este greșit. Consilierul Juridic poate ajunge avocat doar dacă trece examenul de intrare în Barou, un examen foarte dificil și complex. Examenul se organizează o data pe an iar înscrierile se fac la Baroul din Județul de unde faci parte. Conform legii 514/2003, Art. 10, exercitarea profesiei de consilier juridic este incompatibilă cu calitatea de avocat.

Surse:

1. avocatulmeu.blogspot.com
2. avocatnet.ro
3. legislatiamuncii.ro
4. avocatura.com

Share.

Fondator al platformei thestudent.ro - Specialist Marketing - Content Writer. Obiectivul meu este acela de a crea cea mai mare comunitate online prin care tinerii pot accesa informație de calitate, utilă și corectă.