Înscrierile la grădiniță pentru anul școlar 2022-2023, pentru copiii cu vârste între 3 și 5 ani vor avea loc începând cu 16 mai, asta în cazul celor ce se reînscriu, iar pe 30 mai încep înscrierile pentru cei care se înscriu pentru prima dată.

Condiții neschimbate

Secretarul de stat în ministerul Educației, Florian Lixandru, a declarat că: „Condițiile de înscriere sunt neschimbate față de anii trecuți. În limita locurilor disponibile și copiii de 2 ani pot fi înscriși la grădiniță.”

Documentul arată că, la înscriere, părinții pot transmite datele necesare prin fax, poștă eletrconică sau telefonic. Etapele de depunere a dosarelor se va desfășura conform planificării realizate de școala respectivă. Planificarea va fi disponibilă atât pe site-ul unității de învățământ, cât și la avizier.

Curriculumul pentru educație timpuriem disponibil pe site-ul Ministerului Educației

Educaţia timpurie (0 – 6 ani) este formată din nivelul antepreşcolar (0 – 3 ani), iar învăţământul preşcolar (3 – 6 ani). Învățământul preșcolar cuprinde grupa mică, grupa ​mijlocie şi grupa mare.

Educația timpurie antepreșcolară se poate desfășura conform aceluiași conținut educativ și după aceleași standarde naționale, în creșe, grădinițe sau centre de stat/private. De asemenea, copiii sunt organizați pe grupe de vârstă omogene.

De asemenea, învățământul preșcolar se va desfășura în grădinițe sau în școli de stat/private.

În documentul publicat de Ministerul Educației, mai scrie că: 

“Criteriile generale de departajare sunt următoarele și presupun existența:

  • unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți);
  • unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
  • unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate, în anul școlar următor, în unitatea de învățământ respectivă;
  • unui document medical eliberat de medicul specialist/certificat de orientare școlară și profesională/certificat de încadrare în grad de handicap a copilului. În cazul în care numărul cererilor de înscriere primite de la părinți este mai mare decât numărul de locuri libere, repartizarea copiilor se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil, respectiv: se repartizează la început copiii care îndeplinesc trei dintre criteriile menționate anterior, apoi copiii care îndeplinesc două dintre criterii și, în final, copiii care îndeplinesc doar unul dintre criteriile menționate.”
Share.

Alex are o experiență de peste 5 ani în presa online, precum și în content writing. Am scris pentru site-uri de top de știri din România pe diferite subiecte, cu preponderență pe internațional și educație. Acum, fac parte din echipa The Student și îmrepună vom duce proiectul la următorul nivel.