Pe data de 6 mai, un număr de 651 de copii ucraineni figurau ca fiind înscriși ca audienți în grădinițele din țară, conform datelor ministerului Educației.

Număr elevi

20 mai, a fost ziua în care ministerul centraliza datele de la comunicate de inspectorate școlare județene. Au fost înscriși 2.379 de copii ca audienți în școli și grădinițe (dintre care 938 de preșcolari și 1.441 de elevi).

Mai multe cereri se află în curs de aprobare. Numărul este însă foarte mare, până la 2.577 de cereri depuse pentru înscrierea ca audienți (dintre aceștia 969 sunt preșcolari, iar 1.608 sunt elevi).

Deși o mare majoritate dintre elevii ucrainieni învață după programa școlară românească, există și o parte care învață de pe manuale digitale din limba maternă, ele fiind puse la dispoziție de către minister.

Majoritatea elevilor studiază după curriculum românesc, însă există și mulți elevi care studiază cu profesori ucraineni după programa din țara lor. La Colegiul “Mihai Viteazul” din București, unde la sfârșit de lună aprilie, învațau 264 de elevi ucraineni de clase primare în clase speciale unde profesau profesori ucraineni. Ministrul Educației dorește să extindă acest tip de predare.

Ce spune legea?

,,În vederea respectării dreptului la educație și al egalității de șanse, elevii ucraineni sosiți pe teritoriul României vor putea fi înscriși, la cerere, în grupe/clase/formațiuni de studiu din unitățile de învățământ preuniversitar ca audienți, în conformitate cu prevederile art 125, alin. 2) din ROFUIP.” conform edu.ro.

Conform citatului de mai sus, elevii ucrainieni au dreptul la următoarele:

,,(1) Dreptul la învăţătură este asigurat prin învăţământul general obligatoriu, prin învăţământul liceal şi prin cel profesional, prin învăţământul superior, precum şi prin alte forme de instrucţie şi de perfecţionare.
(2) Învăţământul de toate gradele se desfăşoară în limba română. În condiţiile legii, învăţământul se poate desfăşura şi într-o limbă de circulaţie internaţională.
(3) Dreptul persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale de a învăţa limba lor maternă şi dreptul de a putea fi instruite în această limbă sunt garantate; modalităţile de exercitare a acestor drepturi se stabilesc prin lege.
(4) Învăţământul de stat este gratuit, potrivit legii. Statul acordă burse sociale de studii copiilor şi tinerilor proveniţi din familii defavorizate şi celor instituţionalizaţi, în condiţiile legii.
(5) Învăţământul de toate gradele se desfăşoară în unităţi de stat, particulare şi confesionale, în condiţiile legii.
(6) Autonomia universitară este garantată.
(7) Statul asigură libertatea învăţământului religios, potrivit cerinţelor specifice fiecărui cult. În şcolile de stat, învăţământul religios este organizat şi garantat prin lege.” conform articolului 32 din constituția româniei.

Share.

Student la facultatea de Traducere și Interpretare din cadrul Universității de Construcții București. Scriu articole de plăcere, jurnalismul fiind una dintre pasiunile mele și sper să reușesc în viață mergând pe acest drum.